Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1457 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-09
Data wydania:2009-11-04
Data wejscia w życie:2009-11-09
Data obowiązywania:2009-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1457 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 188                — 14090 —                Poz. 1457


1457

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 68, poz. 574) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetowych między częściami 16 — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i 44 — Zabezpieczenie społeczne, w zakresie realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. § 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 16 — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 400 000 zł, do części 44 — Zabezpieczenie społeczne.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. (poz. 1457)

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH MI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 16 I 44

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1457 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1467 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1466 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1465 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1464 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1463 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1462 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1461 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1460 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1459 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1458 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-19 poz. 1351

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1639

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-09 poz. 912

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 289

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.