Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1458 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-09
Data wydania:2009-10-28
Data wejscia w życie:2009-11-09
Data obowiązywania:2009-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1458 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 188                — 14091 —                Poz. 1458


1458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych współdziałają z terenowymi organami kontroli skarbowej w granicach swoich ustawowych kompetencji.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na organizowaniu i koordynowaniu działań i wymianie informacji pomiędzy współdziałającymi ze sobą organami, dotyczących w szczególności:

1) podmiotów, w stosunku do których podjęto działania kontrolne bądź planowane są takie działania, w celu koordynacji czynności kontrolnych;

2) szkoleń i wymiany doświadczeń niezbędnych w pracy organów współdziałających. ———————

1)

§

2. Działania, o których mowa w § 1 ust. 2, są podejmowane na pisemny wniosek dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub z własnej inicjatywy przez dyrektora izby celnej lub naczelnika urzędu celnego. § 3.

1. Podjęcie działań, o których mowa w § 1 ust. 2, odbywa się z zapewnieniem prawidłowej i terminowej realizacji zadań dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych, z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Jeżeli dyrektor izby celnej lub naczelnik urzędu celnego nie może wykonać czynności w zakresie współdziałania, niezwłocznie zawiadamia dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przyczynach niepodjęcia tych czynności. §

4. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1458 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1467 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1466 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1465 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1464 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1463 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1462 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1461 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1460 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1459 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1457 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

  Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował (...)

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-22 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-04 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.