Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1527 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-26
Data wydania:2009-07-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1527 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 198                — 14791 —                Poz. 1527


1527

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1215) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 grudnia 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół. Zgodnie z art. II protokołu wszedł on w życie dnia 27 marca 2009 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz niżej wymienionych państw: Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Islandii, Kanady, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski Zgodnie z art. 10 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970), Republika Albanii stała się stroną wyżej wymienionego traktatu dnia 1 kwietnia 2009 r. Republiki Łotewskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Norwegii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Turcji, Republiki Węgierskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Włoskiej.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1527 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1531 z 20092009-11-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1530 z 20092009-11-26

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisana w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1529 z 20092009-11-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiazującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1528 z 20092009-11-26

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1526 z 20092009-11-26

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1524 z 20092009-11-26

  Poprawka Do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzona w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1523 z 20092009-11-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1522 z 20092009-11-26

  Akt Genewski Porozumienia Haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1525 z 20092009-11-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonej w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

  Zawarłem umowę przedwstępną z developerem na mieszkanie. Developer zobowiązał się wybudować i przekazać mi mieszkanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. (...)

 • Rejestracja protokołu dodatkowego

  Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Podpisanie protokołu w postępowaniu cywilnym

  Art. 238. § 1 kpc. nakazuje aby protokół zawierający przebieg postępowania dowodowego przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym podpisują, oprócz sędziego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-03 poz. 1215

  Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-04 poz. 1513

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-04 poz. 1509

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-04 poz. 1510

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-04 poz. 1507

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.