Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1542 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-30
Data wydania:2009-10-23
Data wejscia w życie:2009-12-15
Data obowiązywania:2009-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1542 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 201                — 14875 —                Poz. 1542


1542

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „po dniu 31 grudnia 2009 r.” zastępuje się wyrazami „po dniu 31 grudnia 2011 r.”;

2) w art. 14 w pkt 2 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2010 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2012 r.”;

3) w art. 15 w pkt 2 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2010 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 stycznia 2012 r.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1542 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1546 z 20092009-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1545 z 20092009-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1544 z 20092009-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1543 z 20092009-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1541 z 20092009-11-30

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1540 z 20092009-11-30

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.