Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-04
Data wydania:2009-03-03
Data wejscia w życie:2009-03-04
Data obowiązywania:2009-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267 z 2009


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 34                — 3224 —                Poz. 267


267

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 220, poz. 1412) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. § 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w kwocie 387 tys. zł z części 17 — Administracja publiczna do części 36 — Skarb Państwa.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 17 — Administracja publiczna do części 36 — Skarb Państwa.

2. Szczegółowy plan przeniesień limitów i kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2009 r. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 272 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 271 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 270 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 269 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 268 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 266 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 264 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-19 poz. 1351

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-09 poz. 912

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1384

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1385

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.