Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 289 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-10
Data wydania:2009-02-17
Data wejscia w życie:2009-03-25
Data obowiązywania:2009-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 289 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 37                — 3616 —                Poz. 289


289

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie listy spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących (Dz. U. Nr 51, poz. 294) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. PGE Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. (poz. 289)

LISTA SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH, KTÓRYCH AKCJE PODLEGAJĄ WNIESIENIU NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK KONSOLIDUJĄCYCH

1. ENERGA Elektrownie Ostrołęka spółka akcyjna z siedzibą w Ostrołęce,

2. ENERGA Operator spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku,

3. ENION spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie,

4. EnergiaPro spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

5. Elektrownia Stalowa Wola spółka akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli,

6. Południowy Koncern Energetyczny spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach,

7. Elektrownia „Kozienice” spółka akcyjna z siedzibą w Âwierżach Górnych,

8. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Czarnowie,

9. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego spółka akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,

10. PGE Zakład Energetyczny Białystok spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku,

11. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Zamościu,

12. PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,

13. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie,

14. PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,

15. PGE Łódzki Zakład Energetyczny spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi,

16. PGE Dystrybucja Łódź-Teren spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi,

17. PGE Elektrownia Turów spółka akcyjna z siedzibą w Bogatyni,

18. PGE Elektrownia Opole spółka akcyjna z siedzibą w Brzeziu,

19. PGE Elektrownia Bełchatów spółka akcyjna z siedzibą w Rogowcu,

20. PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów spółka akcyjna z siedzibą w Rogowcu,

21. PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów spółka akcyjna z siedzibą w Bogatyni.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 289 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 295 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 294 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 293 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 292 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 291 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 290 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 288 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 287 z 20092009-03-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 286 z 20092009-03-10

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

porady prawne online

Porady prawne

 • Oświadczenie zapewniające o wniesieniu wkładów

  Czy "oświadczenie zarządu spółki o wniesieniu kapitału" powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, czy też wymagana jest tylko zwykła forma uchwały zarządu?

 • Połączenie spółki matki ze spółką córką

  Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w (...)

 • Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

  Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g (...)

 • Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

  Czy w przypadku nieuzupełnienia kapitału zakładowego do wymaganej wysokości są przewidziane sankcje karne, prawne, karno-skarbowe wobec spółki, wspólników lub zarządu?

 • Pokrycie strat w spółce z o.o.

  Spółka z o.o. w pierwszym roku działalności przyniosła stratę. Kapitał zakładowy spółki jest wyższy od minimalnych wymagań określonych kodeksem spółek handlowych. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.