Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 404 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-30
Data wydania:2009-03-16
Data wejscia w życie:2009-03-31
Data obowiązywania:2009-03-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 404 z 2009


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 51                — 4622 —                Poz. 404


404

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1162,3045 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i ˚yrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zduńska Wola, ˚abia Wola i ˚ychlin.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Łódź na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 10 w brzmieniu: „Kompleks 10 Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 338, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 84/1, w kierunku wschodnim przez punkt nr 337 do punktu nr

623. W punkcie nr 623 zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 1534 i 1535, usytuowane w granicy rozdzielającej działki nr 84/1 i nr 85, oraz przez punkt nr 402, będący punktem wspólnym dla działek nr 84/1, 85 i 84/2, biegnie do punktu nr

399. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 398 i 397 biegnie do punktu nr 1719, usytuowanego u zbiegu działek nr: 84/1, 93 i 84/4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 84/1 do punktu nr 412, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 25/1 (ul. Magazynowej) przez punkty nr: 411, 410 i 409 do punktu nr 338, od którego rozpoczęto opis.”, b) opis granic i terenu Podstrefy Sławno otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Sławno Obręb ewidencyjny Wygnanów, gmina Sławno Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 36, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 do punktu nr

2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 572/2 do punktu nr 3, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 572/2, 30/2, 573/2, 31/2, 32/4, 32/6 i 33/2 do punktu nr

4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 33/2, 35, 154/1, 154/2 i 155, stanowiących jednocześnie granicę między obrębami Wygnanów i Antoninów, do punktu nr

5. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 155, 44, 581, 43, 40, 39, 38, 37 i 36 do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 36, stanowiącej granicę między obrębami: Wygnanów i Olszowiec, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”, c) w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu: „Kompleks 4 Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nr 1126, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 130/1, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138, 139/1, 140, 141, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1 i 150, przez punkty nr: 1127, 1130, 1132, 1564, 1136, 1137, 1141, 1142, 1145, 1146, 1149, 1152, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1166, 1186 i 1187 do punktu nr

1188. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1230, 1389, 1490 i 1492 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 15 do punktu nr 167, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr

15. W punkcie nr 167 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 168, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr

38. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 37 i 36 wzdłuż południowych granic działek nr: 149/1, 148/1 i 147/1 do punktu nr

34. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1509 i 1510 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 146/1 do punktu nr

35. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 146/1, 145/1, 144/1, 143/1, 142/1, 141, 140, 139/1, 138, 137/1, 136/1, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1 i 130/1 przez punkty nr: 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13 i 11 do punktu nr

9. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 130/1 przez punkt nr 168 do punktu nr 1126, od którego rozpoczęto opis.”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 404 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 416 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 415 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 414 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 413 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 412 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 411 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 410 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 409 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 408 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 407 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 406 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 405 z 20092009-03-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-29 poz. 137

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.