Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 511 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-21
Data wydania:2009-04-08
Data wejscia w życie:2009-05-06
Data obowiązywania:2009-04-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 511 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 62                — 5186 —                Poz. 511


511

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 16, poz. 160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) szeregowy zawodowy — przewidziane w etacie dla szeregowego zawodowego lub starszego szeregowego zawodowego.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szeregowych zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza) — ukończenie co najmniej gimnazjum i posiadanie przygotowania zawodowego oraz pełnienie czynnej służby wojskowej określonej w odrębnych przepisach przez okres co najmniej sześciu miesięcy;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 511 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 517 z 20092009-04-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 53/08

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 516 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 515 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 514 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 513 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 512 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 510 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 509 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 508 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 507 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 506 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 505 z 20092009-04-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 504 z 20092009-04-21

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 127

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.