Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 576 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-06
Data wydania:2009-04-23
Data wejscia w życie:2009-05-21
Data obowiązywania:2009-05-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 576 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 68                — 5436 —                Poz. 576


576

USTAWA z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 576 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 585 z 20092009-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 22/07

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 584 z 20092009-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 583 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 582 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 581 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 580 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 579 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 578 z 20092009-05-06

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 577 z 20092009-05-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 575 z 20092009-05-06

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 574 z 20092009-05-06

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie ojca do kontaktów z dziećmi

  W styczniu br sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, pod moją opieką pozostała dwójka małoletnich dzieci. W pozwie nie występowałam z wnioskiem o ustalenie kontaktów (...)

 • Egzekucja prawa do widzenia się z dziećmi

  Była żona, mimo wyroku sądowego, uniemożliwia mi kontakt z moimi dziećmi. Czy istnieje jakaś prawna możliwość wyegzekwowania kontaktów z dziećmi (tak abym mógł (...)

 • Kontakty dziadków z wnukami

  Czy dziadkowie mogą żądać przed sądem uregulowania ich kontaktów z wnukami?

 • Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

  Zawarłem ugodę z żoną co do kontaktów z dzieckiem, było to w trakcie orzeczenia separacji. Jaka jest różnica pomiędzy taką ugodą a orzeczeniem w wyroku rozwodowym (...)

 • Spotkania z dziećmi

  Otrzymałem rozwód i w orzeczeniu sądu są określone wizyty z moimi dziećmi. Jednak za każdym razem jak się udaję po dzieci są one wystawione do drzwi i przekazują (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-04 poz. 1803

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1072

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 97

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.