Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 628 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-14
Data wydania:2009-04-28
Data wejscia w życie:2009-05-29
Data obowiązywania:2009-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 628 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 72                — 5618 —                Poz. 628


628

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r. Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2010 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,30 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego — 17,00 zł za jeden miesiąc. §

2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2010 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego: a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry. §

3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2010, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 10,40 zł za dwa miesiące, b) 15,40 zł za trzy miesiące, c) 30,40 zł za sześć miesięcy, d) 58,20 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego: a) 33,20 zł za dwa miesiące, b) 49,30 zł za trzy miesiące, c) 97,50 zł za sześć miesięcy, d) 186,70 zł za rok kalendarzowy. §

4. Opłaty wnoszone na poczet 2010 r. mogą być przyjmowane w 2009 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 628 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 627 z 20092009-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 625 z 20092009-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 624 z 20092009-05-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 623 z 20092009-05-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 622 z 20092009-05-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 621 z 20092009-05-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 620 z 20092009-05-14

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 619 z 20092009-05-14

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-07 poz. 1428

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-20 poz. 558

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 548

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 543

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-15 poz. 566

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.