Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 670 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-28
Data wydania:2009-05-07
Data wejscia w życie:2009-06-28
Data obowiązywania:2009-05-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 670 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 79                — 6162 —                Poz. 670


670

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661 i Nr 192, poz. 1381) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.”;

2) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 25.

1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

1) zapisów na wykresówkach;

———————

1)

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1—4.

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:

1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;

2) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 224).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 670 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przerywany czas pracy kierowców

  U pracodawcy wprowadzono w regulaminie pracy przerywany czas pracy dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. W kodeksie (...)

 • Zadaniowy czas pracy kierowcy

  Zatrudniam w swojej firmie kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. W związku z tym , że nie pracują codziennie a tylko jak mają zlecenie wyjazdu (...)

 • Diety kierowcy

  Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy (...)

 • Czas pracy kierowców a odpoczynek

  Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007 (wtedy zacznę pracować) na terenie UE. W znaczącej na rynku firmie transportowej. W związku z tym, że od (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.