Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 40 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-21
Data wydania:2009-01-06
Data wejscia w życie:2009-02-05
Data obowiązywania:2009-01-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 40 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 8                — 998 —                Poz. 40


40

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej (Dz. U. Nr 62, poz. 561, z 2004 r. Nr 47, poz. 450, z 2006 r. Nr 147, poz. 1065 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1781) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ———————

1)

„3. Przepisy Prawa geologicznego i górniczego w zakresie użytkowania górniczego oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do prowadzenia robót podziemnych, z zastosowaniem techniki górniczej, wykonywanych w celu ochrony, zabezpieczenia oraz udostępnienia turystycznego zabytków w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu oraz w połączonych z nią podziemnych wyrobiskach górniczych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 40 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 43 z 20092009-01-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 42 z 20092009-01-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 41 z 20092009-01-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 39 z 20092009-01-21

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 38 z 20092009-01-21

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

  Posiadam koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej (piasku) która kończy się w 2008 r. Muszę przeprowadzić rekultywację. Do tego celu chce wykorzystać ziemie i gruz. (...)

 • Wydobywanie kopalin z działki rolnej bez koncesji

  Sprawa dotyczy wydobycia kilkudziesięciu wywrotek piachu potrzebnego na dużą budowę. O ile mi wiadomo według prawa geologicznego i górniczego wydobywanie kopalin nawet (...)

 • Budowa niezgodnie z zezwoleniem

  Inwestor samowolnie zmienił kierunek biegu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego (schody były zlokalizowane w narożniku budynku, dotychczas bieg schodów był zlokalizowany (...)

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Wznowienie robót budowlanych

  W budowie już od kilkunastu lat znajduje się remiza strażacka. Obecnie chcemy wznowić prace budowlane i w tym celu odbędzie się przetarg. Jakie są wymagania co do legalności (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 904

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 561

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-26 poz. 59

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1781

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.