Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 699 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-03
Data wydania:2009-05-22
Data wejscia w życie:2009-06-03
Data obowiązywania:2009-06-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 699 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 83                — 6635 —                Poz. 699


699

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów ———————

1) Minister

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz ———————

3)

Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 437, z 2001 r. Nr 71, poz. 743, z 2003 r. Nr 59, poz. 531, z 2004 r. Nr 117, poz. 1227, z 2005 r. Nr 98, poz. 826, z 2006 r. Nr 127, poz. 892, z 2007 r. Nr 109, poz. 755 i Nr 160, poz. 1139 oraz z 2008 r. Nr 113, poz. 723.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 699 z 2009 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 698 z 20092009-06-03

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 697 z 20092009-06-03

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 696 z 20092009-06-03

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.