Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 813 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-23
Data wydania:2009-06-15
Data wejscia w życie:2009-07-08
Data obowiązywania:2009-06-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 813 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 97                — 7269 —                Poz. 813


813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów Na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. §

2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów w następującej wysokości: Kwota w złotych 3 361—3 824 3 013—3 356 2 675—3 008 §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Lp. 1 2 3

Prokuratura zatrudniająca asystenta prokuratora Prokuratura Krajowa i prokuratura apelacyjna prokuratura okręgowa prokuratura rejonowa

§

3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń asystentów prokuratorów od dnia 1 stycznia 2009 r. §

4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 141, poz. 890). ———————

1)

Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 813 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 816 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 815 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 814 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 812 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 811 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 810 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 809 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 808 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 805 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 804 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 803 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 802 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 801 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 800 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 799 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji rolno-spożywczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

  Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa (...)

 • Wynagrodzenie w okresie choroby

  Czy w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim (z racji wypadku w drodze z pracy) należy się dodatek funkcyjny (dyrektorski-placówka oświatowa) i dodatek motywacyjny (...)

 • Prawo do złożenia apelacji od wyroku karnego

  Czy możliwym jest, aby po ogłoszeniu wyroku, w którym orzeczono wyższą karę od tej której domagał się prokurator, ten mógł wnieść apelację do sądu wyższej (...)

 • Wykazanie składników wynagrodzenia

  W jakim czasie od otrzymania wynagrodzenia pracownik powinien otrzymać tzw. "pasek" z wyszczególnieniem składników płac? Jakie co najmniej elementy musi zawierać ten (...)

 • Bilet miesięczny pracownika a koszty

  Czy pracodawca może wliczyć w koszty bilet miesięczny zakupiony dla pracownika?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.