Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 641 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-09
Data wydania:2010-06-07
Data wejscia w życie:2010-06-09
Data obowiązywania:2010-06-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 641 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 100                — 8401 —                Poz. 641


641

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Tworzy się obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczy1)

pospolitej Polskiej zarządzonych i wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

2. Wykaz obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. (poz. 641)

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH Numer obwodu 1000 1001 1002 1003 1004

Lp. 1 2 3 4

Armator LOTOS PETROBALTIC S. A.

Siedziba armatora 80-958 Gdańsk ul. Stary Dwór 9

Nazwa statku PETROBALTIC BALTIC BETA DALMOR II DAR MŁODZIEŻY OCEANIA

Dalekomorska Kompania Połowowa 81-342 Gdynia DALMOR Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 9 Akademia Morska w Gdyni Instytut Oceanologii PAN 81-225 Gdynia ul. Morska 81-87 81-712 Sopot ul. Powstańców Warszawy 55

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 641 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 646 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 645 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 644 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do parlamentu europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 643 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 642 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 640 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 639 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 638 z 20102010-06-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-13 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-16 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 528

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.