Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 771 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-30
Data wydania:2010-06-23
Data wejscia w życie:2010-07-01
Data obowiązywania:2010-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 771 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 115                — 9534 —                Poz. 771


771

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania Na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

1)

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 180, poz. 1399), które na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 771 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 774 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 773 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 772 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 770 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 769 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Właściwość urzędu dla zagranicznego wspólnika

  Dywidenda za 2005 r. została wypłacona osobie fizycznej - zagranicznemu wspólnikowi sp. z o.o. 9.06.2006 r. Spółka ma siedzibę w Szczecinie. Do jakiego urzędu skarbowego: (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

 • Akcyza a podatek VAT od faktury netto

  Zakupiłem w Niemczech samochód osobowy dla celów działalności gospodarczej i otrzymałem fakturę netto. Po opłaceniu akcyzy muszę odprowadzić podatek VAT w Polsce. (...)

 • Formalności przy wyrobieniu NIP-u

  Czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie wyrobienia NIP-u (wiek, brak pracy)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 162

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 221

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-16 poz. 177

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2749

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.