Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-08-13
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 148                — 11554 —                Poz. 994


994

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Na podstawie art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 i Nr 148, poz. 993) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się następujące okresy i terminy wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. w odniesieniu do powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 r.:

1) art. 15 — do dnia 31 marca 2011 r.;

2) art. 16 — od sierpnia 2010 r. do marca 2011 r.;

3) art. 17: a) ust. 1 pkt 2 — od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r., b) ust. 2 — do dnia 30 listopada 2010 r.;

4) art. 18 ust. 3 — do dnia 31 marca 2011 r.;

5) art. 19: a) ust. 1 — od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.,

8) art. 39 ust. 1: a) miesiąc po dniu 1 sierpnia 2010 r., b) od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 października 2009 r. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. b) ust. 4 — od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.;

6) art. 23 ust. 2 — od dnia 6 sierpnia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.;

7) art. 36: a) ust. 1: — lipiec, sierpień lub wrzesień 2010 r., — do dnia 31 grudnia 2010 r., b) ust. 2 — od dnia 1 stycznia 2011 r.;

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 90

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-28 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-26 poz. 1246

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 993

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.