Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1040 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-07-23
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1040 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 155                — 11914 —                Poz. 1040


1040

USTA WA z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej Art. 1. Akademii Podlaskiej nadaje się nazwę „Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1040 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 20102010-08-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1044 z 20102010-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1043 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1042 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1041 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1039 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1038 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1037 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1036 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1035 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.