Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1087 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-03
Data wydania:2010-08-05
Data wejscia w życie:2010-09-03
Data obowiązywania:2010-09-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1087 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 162                — 12287 —                Poz. 1087


1087

USTA WA z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów Art. 1. W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 79, poz. 522) w art. 3:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Za wykonywanie zadań członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymują diety w wysokości 3 040 zł, a także zwrot kosztów według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rady jednostek organizacyjnych uczelni wyższych mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz rady naukowe Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wybierają pierwsze zgromadzenie elektorów, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgromadzenie elektorów przedstawia odpowiednio Sejmowi i Senatowi kandydatów na członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w terminie 2 miesięcy od dnia wyboru.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 maja 2010 r.;

2) art. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 lipca 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1087 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1095 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1094 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1093 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1092 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1091 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1090 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1089 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1088 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1086 z 20102010-09-03

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 96 poz. 1115

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. nr 1131-39-10 o powołaniu członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 412

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 568

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 569

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski 2011 nr 117 poz. 1182

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. nr 1131-18-2011 o powołaniu członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.