Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1278 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-15
Data wydania:2010-09-21
Data wejscia w życie:2010-10-30
Data obowiązywania:2010-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1278 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 191                — 14135 —                Poz. 1278


nr 1342 oraz kolejne punkty nr: 1398—1391, a następnie przez punkt nr 1407 i dalej przez punkty nr: 1384—1381 oraz punkty nr: 1378 i 1379 do punktu nr

1375. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1406, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 142/4, 141/2 i 98/2 przez punkty nr: 1376, 1380 i 1405 do punktu nr

1404. W tym punkcie załamuje się lekko w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 98/2 do punktu nr 1403, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 99 do punktu nr 30, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 5 Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 121, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 114/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 114/1—125/1 przez punkty nr: 122—129 i dalej przez punkty nr: 144—147 do punktu nr

148. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1317, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu nr

1318. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu nr

1334. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 125/1—114/1 przez punkty nr: 1356, 1402, 1401, 1349, 1340, 1347, 1345, 1339, 1346, 1400 i 1343 do punktu nr

1341. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 114/1 do punktu nr 121, od którego rozpoczęto opis.”, d) w Podstrefie Ksawerów dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 5 w brzmieniu: „Kompleks 5 Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2161/42, w kierunku wschodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 2161/26 i 2161/36 przez punkty nr: 540, 8489 i 541 do punktu

nr

9690. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2161/43 do punktu nr 9689, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 555, 557, 558 i 559 dochodzi do punktu nr

560. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2126/23 przez punkt nr 565 do punktu nr

572. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 573 do punktu nr 575, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr

7577. Tu załamuje się na zachód i biegnie do punktu nr 7576, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkt nr 1552 do punktu nr

1554. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 2162/3 do punktu nr 1555, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2161/11 i 2161/37 przez punkty nr: 1544, 577, 570, 562, 551, 550 i 549 do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis.”, e) w Podstrefie Zduńska Wola skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 3, f) na końcu opisu granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Płock w brzmieniu: „Podstrefa Płock Obręb ewidencyjny 13, miasto Płock Granica biegnie od punktu nr 11323, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 20/34, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 20/34 do punktu nr

11324. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 11325, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr

11326. Stąd biegnie na południe do punktu nr 11327, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 20/34 do punktu nr

11328. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 11329, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr

11330. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 11323, od którego rozpoczęto opis.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1278 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1284 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1283 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1282 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1281 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1280 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1279 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-29 poz. 137

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.