Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1278 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-15
Data wydania:2010-09-21
Data wejscia w życie:2010-10-30
Data obowiązywania:2010-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1278 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 191                — 14134 —                Poz. 1278


1278

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1554, z 2009 r. Nr 51, poz. 404 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1198,6951 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Żabia Wola i Żychlin.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Łódź w Kompleksie 1 dodaje się opis granic i terenu Obszaru 5 w brzmieniu: „Obszar 5 Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów Łódzki Granica biegnie od punktu nr 1088, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 101/1, w kierunku północnym wzdłuż jej zachodniej granicy przez punkty nr: 340, 339, 338 i 337 do punktu nr

318. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 104 przez punkty nr: 319, 320 i 321 do punktu nr

322. Tu lekko skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 105/1, 105/2 i 106 przez punkty nr: 552, 323 i 324 do punktu nr

325. Z tego punktu biegnie na południe wzdłuż ul. Łąkowej przez punkty nr: 351, 352, 353 i 1093 do punktu nr 1092, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 107/1 przez punkty nr: 1091, 1090 i 1089 do punktu nr 1088, od którego rozpoczęto opis.”, b) w Podstrefie Radomsko opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 1 Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko Granica biegnie od punktu nr 341, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 300/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/3 przez punkty nr: 302 i 301 do punktu nr

300. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: 500—505 do punktu nr 506 i dalej do punktu nr 314, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/3 przez punkt nr 351 do punktu nr

340. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 342, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Geodetów przez punkty nr: 369 i 343 do punktu nr

344. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 5/32 przez punkt nr 334 do punktu nr

333. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 332, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5/10 i 5/9 przez punkty nr: 298 i 309 do punktu nr

318. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 319, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr

320. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 321, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/21 do punktu nr

307. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 5/21 przez punkty nr: 5035, 5015, 5032, 5031, 5028, 5027, 5024 i 5023 do punktu nr

108. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5/21 i 5/9 przez punkt nr 299 do punktu nr

1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5/9, 5/62 i 5/63 przez punkty nr: 313, 365, 304, 303 i 110 do punktu nr

1100. Stąd biegnie na północ do punktu nr 341, od którego rozpoczęto opis.”, c) w Podstrefie Sieradz opisy granic i terenów Kompleksów: 4 i 5 otrzymują brzmienie: „Kompleks 4 Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 30, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 99, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Polskiej Organizacji Wojskowej przez punkty nr: 31—44 do punktu nr 45, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 112/1. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 112/1 przez punkty nr: 1335 i 120 do punktu nr

1399. Stąd biegnie na zachód przez punkt

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1278 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1284 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1283 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1282 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1281 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1280 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1279 z 20102010-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-29 poz. 137

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.