Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1325 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-27
Data wydania:2010-09-22
Data wejscia w życie:2010-11-11
Data obowiązywania:2010-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1325 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 200                — 14508 —                Poz. 1325


1325

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1)

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. Nr 50, poz. 457 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1168) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. Szpunar

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. (poz. 1325)

WYKAZ MIEJSC O KLIMACIE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYM DLA ZDROWIA PRZEBYWAJĄCYCH W NICH NA PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ I . M ie js c a położ o n e n a teryto ri u m :

1. Islamskiej Republiki Afganistanu,

2. Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

3. Republiki Angoli,

4. Królestwa Arabii Saudyjskiej,

5. Republiki Armenii,

6. Republiki Azerbejdżanu,

7. Federacyjnej Republiki Brazylii,

8. Chińskiej Republiki Ludowej,

9. Arabskiej Republiki Egiptu,

10. Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii,

11. Gruzji,

12. Republiki Indii,

13. Republiki Indonezji,

14. Republiki Iraku,

15. Islamskiej Republiki Iranu,

16. Państwa Kataru,

17. Republiki Kazachstanu,

18. Republiki Kenii,

19. Republiki Kolumbii,

20. Republiki Korei,

21. Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

22. Republiki Kuby,

23. Państwa Kuwejtu,

24. Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej,

25. Malezji,

26. Meksykańskich Stanów Zjednoczonych,

27. Federalnej Republiki Nigerii,

28. Islamskiej Republiki Pakistanu,

29. Republiki Peru,

30. Republiki Południowej Afryki,

31. Republiki Singapuru,

32. Królestwa Tajlandii,

33. Turkmenistanu,

34. Republiki Uzbekistanu,

35. Boliwariańskiej Republiki Wenezueli,

36. Socjalistycznej Republiki Wietnamu,

37. Zjednoczonych Emiratów Arabskich. II. Mie jsca położone w gr a nica ch a dmini s t racy jny ch mia st:

1. Tajpej,

2. Irkucka.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1325 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Zatrudnianie przez oddział firmy

  Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony (...)

 • Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone (...)

 • Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. wymienia zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie korzyści są związane (...)

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1168

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-22 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2048

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-06 poz. 391

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.