Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1327 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-29
Data wydania:2010-02-19
Data wejscia w życie:2010-11-13
Data obowiązywania:2010-10-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1327 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 201                — 14514 —                Poz. 1327


1327

USTA WA z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w art. 49:

1) w ust. 1 i 2 wyrazy „między godziną 600 a 2000” zastępuje się wyrazami „między godziną 800 a 2200”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. O godzinie 2200 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosoPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski wania. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną 2200.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1327 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1335 z 20102010-10-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1334 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1333 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1332 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1331 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1330 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1329 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1328 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 35 poz. 500

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 407

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 530

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2000 r. o zmianie siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 490

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 488

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.