Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1615 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-22
Data wydania:2010-12-13
Data wejscia w życie:2010-12-30
Data obowiązywania:2010-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1615 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 241                — 16335 —                Poz. 1615


1615

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje: §

1. Audycje propagujące ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwane dalej „audycjami”, są rozpowszechniane w formie:

1) materiałów promocyjnych lub bieżących informacji spisowych o czasie trwania do 2 minut;

2) filmów dokumentalno-informacyjnych o czasie trwania do 15 minut;

3) wywiadów o czasie trwania do 10 minut;

4) paneli dyskusyjnych o czasie trwania do 30 minut;

5) wątków w formach fabularnych o czasie trwania do 5 minut. § 2.

1. Ustala się czas emisji audycji w ramach czasu antenowego, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1—3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., w podziale na miesiące oraz w podziale na godziny, w których audycje te są rozpowszechniane.

2. W okresie wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. czas emisji audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

1) styczeń 2011 r. — 6 godzin, w tym: 2 godziny w programach ogólnokrajowych i 3 godziny w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

2) luty 2011 r. — 8 godzin, w tym: 3 godziny w programach ogólnokrajowych i 4 godziny w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

3) marzec 2011 r. — 17 godzin, w tym: 7 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 2 godziny w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

4) kwiecień 2011 r. — 18 godzin, w tym: 7 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 3 godziny w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

5) maj 2011 r. — 18 godzin, w tym: 7 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 3 godziny w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

6) czerwiec 2011 r. — 14 godzin, w tym: 4 godziny w programach ogólnokrajowych i 9 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną.

3. Audycje są rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych i regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną w godzinach: 600—900, 1500—1900, 2200—2300, a w przypadku formy audycji, o której mowa w § 1 pkt 5, w godzinach przewidzianych dla emitowania formy fabularnej. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1615 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1621 z 20102010-12-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1620 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1619 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1618 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1617 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1616 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1614 z 20102010-12-22

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1613 z 20102010-12-22

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-27 poz. 437

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Monitor Polski 2008 nr 81 poz. 711

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2008 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-14 poz. 1138

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

 • Monitor Polski 2009 nr 68 poz. 880

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.