Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 126 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-17
Data wydania:2010-02-09
Data wejscia w życie:2010-02-19
Data obowiązywania:2010-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 126 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 25                — 2138 —                Poz. 126


126

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za wydanie dokumentu paszportowego, zwanych dalej „opłatą”;

2) tryb uiszczania opłaty;

3) tryb zwrotu opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowego. § 2.

1. Za wydanie paszportu pobiera się opłatę w wysokości 140 zł.

2. Za wydanie drugiego paszportu, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, pobiera się opłatę w wysokości 280 zł.

1)

3. Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły

13. roku życia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł. §

3. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. §

4. Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu. §

5. Zwrotu opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowego dokonuje się w kasie organu paszportowego lub na rachunek bankowy osoby, której dokument paszportowy został unieważniony, po zwróceniu unieważnionego dokumentu paszportowego. §

6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 153, poz. 1091). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2010 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 126 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 129 z 20102010-02-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 128 z 20102010-02-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 127 z 20102010-02-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Wydanie paszportu rodzicom dziecka

  Mam dziecko z kobietą, ale nie żyjemy razem i dziecko nosi moje nazwisko. Zgodziłem się na paszport dziecka i złożyliśmy wniosek o paszport dla dziecka; kartkę do (...)

 • Paszport dla dziecka bez zgody rodzica

  Sąd orzekł separację małżeństwa i powierzył opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci obydwojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Matka dzieci (...)

 • Dowód i paszport dla obywatela za granicą

  Córka mieszka od kilkunastu lat w Anglii, gdzie uzyskała obywatelstwo angielskie. Posiadała paszport polski, który stracił ważność. Czy będąc w dalszym ciągu obywatelką (...)

 • Wymiana "starego" prawa jazdy

  Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku (...)

 • Wydanie wtórnika prawa jazdy

  Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać wtórnik prawa jazdy?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.