Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1701 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-30
Data wydania:2010-12-03
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1701 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 254                — 17582 —                Poz. 1701


1701

USTA WA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123, poz. 848) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2012 r.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1701 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1711 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1710 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1709 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1708 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1707 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1706 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1705 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1704 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1703 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1702 z 20102010-12-30

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1700 z 20102010-12-30

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.