Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 170 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-04
Data wydania:2010-02-12
Data wejscia w życie:2010-06-05
Data obowiązywania:2010-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 170 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 32                — 2828 —                Poz. 170


170

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Demokratycznej Republice Konga i Republice Gabońskiej jest Gwiazda Konga.

2. Gwiazda Konga zawieszona jest na wstążce barwy gorącożółtej, szerokości 35 mm, z czerwonym paskiem szerokości 4 mm przez środek, mającym po bokach prążki białe szerokości 2 mm oraz po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki w barwach flagi Demokratycznej Republiki Konga: żółty i błękitny, szerokości 3 mm każdy. § 2.

1. Odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej jest Gwiazda Czadu.

2. Gwiazda Czadu zawieszona jest na wstążce czarnej, szerokości 35 mm, z czerwonym paskiem szerokości 4 mm przez środek, mającym po bokach prążki białe szerokości 2 mm oraz po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki w barwach flagi Republiki Czadu: niebieski, żółty i czerwony, szerokości 2 mm każdy.

1)

§ 3.

1. Odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego biorących udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym jest Gwiazda Morza Śródziemnego.

2. Gwiazda Morza Śródziemnego zawieszona jest na wstążce w kolorze zieleni morskiej, szerokości 35 mm, z czerwonym paskiem szerokości 4 mm przez środek, mającym po bokach prążki białe szerokości 2 mm oraz po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki w barwach flagi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: niebieski i biały, szerokości 3 mm każdy. § 4.

1. Na wstążkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2, nakładane są okucia z cyfrą oznaczającą kolejną zmianę kontyngentu.

2. Na wstążce, o której mowa w § 3 ust. 2, nakłada się okucie z napisem ACTIVE ENDEAVOUR. §

5. Wzory rysunkowe odznak Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego zawiera załącznik do rozporządzenia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 170 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 176 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 175 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 174 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 173 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 172 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 171 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 169 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 168 z 20102010-03-04

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Reprezentacja spółki z o.o.

  Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę (...)

 • Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

  Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia?

 • Zmiana koloru samochodu a rejestracja

  Czy przepisy mówią coś o malowaniu samochodu? Czy mogę go pomalować dowolnie? Chodzi mi o różne wzory. Czy ktoś to musi zatwierdzić?

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-22 poz. 1074

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-28 poz. 590

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 625

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

 • Komunikat UE z 2006-10-20 nr 254 poz. 6

  Nowe narodowe rewersy obiegowych monet euro

 • Legislacja UE z 2004-08-06 nr 261 poz. 7

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z Barcelony w sprawie ochrony Morza (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.