Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 305 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-31
Data wydania:2010-03-25
Data wejscia w życie:2010-03-31
Data obowiązywania:2010-03-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 305 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 50                — 4461 —                Poz. 305


305

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów Na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Lp. 1 2 3 asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 97, poz. 813) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów w następującej wysokości: Kwota w złotych 3 361—3 824 3 013—3 356 2 675—3 008”

Prokuratura zatrudniająca asystenta prokuratora Prokuratura Generalna i prokuratura apelacyjna prokuratura okręgowa prokuratura rejonowa

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 305 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 304 z 20102010-03-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 303 z 20102010-03-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 302 z 20102010-03-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 301 z 20102010-03-31

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

  Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa (...)

 • Wynagrodzenie w okresie choroby

  Czy w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim (z racji wypadku w drodze z pracy) należy się dodatek funkcyjny (dyrektorski-placówka oświatowa) i dodatek motywacyjny (...)

 • Prawo do złożenia apelacji od wyroku karnego

  Czy możliwym jest, aby po ogłoszeniu wyroku, w którym orzeczono wyższą karę od tej której domagał się prokurator, ten mógł wnieść apelację do sądu wyższej (...)

 • Wykazanie składników wynagrodzenia

  W jakim czasie od otrzymania wynagrodzenia pracownik powinien otrzymać tzw. "pasek" z wyszczególnieniem składników płac? Jakie co najmniej elementy musi zawierać ten (...)

 • Bilet miesięczny pracownika a koszty

  Czy pracodawca może wliczyć w koszty bilet miesięczny zakupiony dla pracownika?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.