Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 389 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-15
Data wydania:2010-04-15
Data wejscia w życie:2010-04-15
Data obowiązywania:2010-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 389 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 62                — 5374 —                Poz. 389


389

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej oraz w zakładach gastronomicznych całkowity zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1)

1) w dniu 17 kwietnia 2010 r. do godz. 1800 — na terenie miasta stołecznego Warszawy;

2) w dniu 18 kwietnia 2010 r. do godz. 2000 — na terenie miasta Krakowa. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 389 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 391 z 20102010-04-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 390 z 20102010-04-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Stawka VAT dla usług cateringowych

  Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.