Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 437 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-27
Data wydania:2010-04-06
Data wejscia w życie:2010-05-12
Data obowiązywania:2010-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 437 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 68                — 5820 —                Poz. 437


437

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządza się, co następuje: §

1. Audycje propagujące idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. są rozpowszechniane w formie:

1) materiałów promocyjnych lub bieżących informacji spisowych o czasie trwania do 2 minut;

2) filmów dokumentalno-informacyjnych o czasie trwania do 15 minut;

3) wywiadów o czasie trwania do 10 minut;

4) paneli dyskusyjnych o czasie trwania do 30 minut;

5) wątków w formach fabularnych o czasie trwania do 5 minut. §

2. Ustala się następujący podział czasu antenowego pomiędzy Telewizję Polską — Spółkę Akcyjną, Polskie Radio — Spółkę Akcyjną oraz spółki radiofonii regionalnej:

1) 60 godzin w programach ogólnokrajowych i regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską — Spółkę Akcyjną w godzinach 600—800, 1600—1800 i 2200—2300, a w przypadku formy audycji, o której mowa w § 1 pkt 5, w godzinach przewidzianych dla emitowania formy fabularnej;

2) 40 godzin w programach ogólnokrajowych i regionalnych emitowanych przez Polskie Radio — Spółkę Akcyjną oraz spółki radiofonii regionalnej w godzinach 600—800, 1600—1800, 2200—2300, a w przypadku formy audycji, o której mowa w § 1 pkt 5, w godzinach przewidzianych dla emitowania formy fabularnej. §

3. Ustala się czas emisji audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w ramach czasu antenowego, o którym mowa w § 2, w podziale na miesiące:

1) maj 2010 r. — 8 godzin, w tym: po 2 godziny w programach ogólnokrajowych i regionalnych Telewizji Polskiej — Spółki Akcyjnej, 2 godziny w programach ogólnokrajowych Polskiego Radia — Spółki Akcyjnej i 2 godziny w programach spółek radiofonii regionalnych;

2) czerwiec 2010 r. — 8 godzin, w tym: po 2 godziny w programach ogólnokrajowych i regionalnych Telewizji Polskiej — Spółki Akcyjnej, 2 godziny w programach ogólnokrajowych Polskiego Radia — Spółki Akcyjnej i 2 godziny w programach spółek radiofonii regionalnych;

3) lipiec 2010 r. — 12 godzin, w tym: po 4 godziny w programach ogólnokrajowych i regionalnych Telewizji Polskiej — Spółki Akcyjnej, 2 godziny w programach ogólnokrajowych Polskiego Radia — Spółki Akcyjnej i 2 godziny w programach spółek radiofonii regionalnych;

4) sierpień 2010 r. — 28 godzin, w tym: po 9 godzin w programach ogólnokrajowych i regionalnych Telewizji Polskiej — Spółki Akcyjnej, 5 godzin w programach ogólnokrajowych Polskiego Radia — Spółki Akcyjnej oraz 5 godzin w programach spółek radiofonii regionalnej;

5) wrzesień 2010 r. — 24 godziny, w tym: po 7 godzin w programach ogólnokrajowych i regionalnych Telewizji Polskiej — Spółki Akcyjnej, 5 godzin w programach ogólnokrajowych Polskiego Radia — Spółki Akcyjnej oraz 5 godzin w programach spółek radiofonii regionalnej;

6) październik 2010 r. — 20 godzin, w tym: po 6 godzin w programach ogólnokrajowych i regionalnych Telewizji Polskiej — Spółki Akcyjnej, 4 godziny w programach ogólnokrajowych Polskiego Radia — Spółki Akcyjnej oraz 4 godziny w programach spółek radiofonii regionalnej. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 437 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 441 z 20102010-04-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 440 z 20102010-04-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 439 z 20102010-04-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 438 z 20102010-04-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 436 z 20102010-04-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 521

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 8

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-11 poz. 994

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.