Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 558 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-20
Data wydania:2010-05-06
Data wejscia w życie:2010-06-04
Data obowiązywania:2010-05-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 558 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 86                — 7415 —                Poz. 558


558

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r. Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2011 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,35 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego — 17,15 zł za jeden miesiąc. §

2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2011 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego: a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry. §

3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2011, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 10,45 zł za dwa miesiące, b) 15,50 zł za trzy miesiące, c) 30,65 zł za sześć miesięcy, d) 58,75 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego: a) 33,45 zł za dwa miesiące, b) 49,65 zł za trzy miesiące, c) 98,25 zł za sześć miesięcy, d) 188,30 zł za rok kalendarzowy. §

4. Opłaty wnoszone na poczet 2011 r. mogą być przyjmowane w 2010 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 558 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 557 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 556 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 555 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 554 z 20102010-05-20

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 628

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-07 poz. 1428

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 548

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 543

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-15 poz. 566

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.