Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 700 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-15
Data wydania:2011-06-09
Data wejscia w życie:2011-06-23
Data obowiązywania:2011-06-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 700 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 124                — 7479 —                Poz. 700


700

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o  organizacji rynku mleka i  przetworów mlecznych (Dz. U. z  2009  r. Nr  11, poz.  65 i  Nr  97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) zarządza się, co następuje: §

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej, o  której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  organizacji rynku mleka i  przetworów mlecznych, w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 118 mln zł. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 700 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 707 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 706 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek oplat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 705 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 704 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 703 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 702 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 701 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 699 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dopłaty wspólników na pokrycie straty

  Co się dzieje z dopłatami wniesionymi przez wspólników na pokrycie strat finansowych? Czy wspólnicy mogą podjąć po jakimś czasie uchwałę o podniesieniu kapitału (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-25 poz. 716

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1061

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-20 poz. 705

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-16 poz. 1601

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

 • Monitor Polski 2003 nr 25 poz. 350

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie realizacji przez Radę Ministrów ustaleń Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej dotyczących dofinansowania z budżetu państwa dopłat bezpośrednich w latach 2004-2006


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.