Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 890 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-22
Data wydania:2011-07-04
Data wejscia w życie:2011-08-06
Data obowiązywania:2011-08-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 890 z 2011


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 150                — 8982 —                Poz. 890


890

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym Na podstawie art.  11 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.  U. z  2006  r. Nr  216, poz.  1584, z  2008  r. Nr  223, poz.  1458, z  2009  r. Nr  178, poz.  1375 oraz z  2010  r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:  § 1. Określa się wzory formularzy oświadczeń: 

1) o  działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby określonej w art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej dalej „ustawą”, 

2) o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby określonej w art. 1 ustawy, 

3) o stanie majątkowym osób określonych w art. 1 i 2 pkt 1—5 i 7—11 ustawy  — stanowiące załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.  § 2. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 23 lipca 2003  r. w  sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o  prowadzeniu działalności gospodarczej i  o  stanie majątkowym (Dz. U. Nr 143, poz. 1387).  § 

3. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 890 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 895 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 894 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 893 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 892 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 891 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1387

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-07 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.