Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1073 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-31
Data wydania:2011-06-29
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1073 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 180                — 10465 —                Poz. 1073


1073

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art.  25 ust.  1 pkt 1 ustawy z  dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz.  1395 oraz z  2011  r. Nr  117, poz.  676) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję w  sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w  Bernie dnia 9 maja 1980  r. (Dz. U. z  2007  r. Nr 100, poz. 674 oraz z 2009 r. Nr 167, poz. 1318), poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej następujących załączników:

1. Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w  międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI — Załącznik E do Konwencji);

2. Przepisów ujednoliconych o  zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU — Załącznik F do Konwencji);

3. Przepisów ujednoliconych o  dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF — Załącznik G do Konwencji). Zgodnie z art. 42 § 2 Konwencji, załączników E, F oraz G nie stosuje się wobec Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1073 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1079 z 20112011-08-31

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawartym dnia 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1078 z 20112011-08-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawarte dnia 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1077 z 20112011-08-31

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1076 z 20112011-08-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., podpisane w Warszawie dnia 30 maja 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1075 z 20112011-08-31

  Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1074 z 20112011-08-31

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1072 z 20112011-08-31

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1071 z 20112011-08-31

  Protokół zmieniający Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., sporządzony w Paryżu dnia 27 maja 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-04 poz. 805

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-08 poz. 1318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

 • Komunikat UE z 2010-10-21 nr 285 poz. 126

  Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia (...)

 • Komunikat UE z 2007-10-18 nr 244 poz. 175

  WYCIĄG Z UMOWY MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB KOLEJAMI (CIV)

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-28 poz. 404

  Ustawa z dnia 8 lutego 2013 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.