Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1083 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-01
Data wydania:2011-08-30
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1083 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 182                — 10574 —                Poz. 1083


1083

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 23 lipca 2010  r. w  sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 138, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z  maja i  czerwca 2010 r.”,

1)

b) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. — w  przypadku środków wymienionych w pkt 7.”;

2) w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) 12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej — w  przypadku środków, o których mowa w pkt 7.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1083 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1086 z 20112011-09-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1085 z 20112011-09-01

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1084 z 20112011-09-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady dokonywania wydatków publicznych

  Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Zwrot składek z PFRON

  Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Refundacja z PFRON przychodem

  Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-12 poz. 13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-07 poz. 1219

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-30 poz. 928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.