Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1085 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-01
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1085 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 182                — 10577 —                Poz. 1085


1085

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010  r. o  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 27 września 2010  r. w  sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1222) załącznik otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 września 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. (poz. 1085)

TABELA KWOT MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY Kwota wynagrodzenia w złotych 5 100—9 000 4 900—8 500 5 100—8 500 5 100—8 000 4 000—8 000 5 100—8 500 4 000—8 000 4 500—7 800 3 400—7 200 3 400—6 200 2 800—6 200 2 800—6 200 2 800—5 100 2 300—5 000 2 300—4 500 2 000—4 000 2 300—3 600 2 000—3 600 2 000—3 100 2 000—3 400 2 000—3 400 2 000—3 400

Stanowisko Kierownik działu Zastępca kierownika działu Radca prawny Kierownik sekcji Zastępca kierownika sekcji Główny informatyk Koordynator zespołu/Koordynator projektu Ekspert Główny specjalista Audytor wewnętrzny Starszy specjalista Starszy księgowy Starszy informatyk Specjalista Księgowy Młodszy specjalista/referent Informatyk Pracownik obsługi biurowej Recepcjonista Sekretarz/archiwista Kierowca Portier/dozorca

Wymagane kwalifikacje wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe według odrębnych przepisów wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe według odrębnych przepisów wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie średnie wykształcenie średnie wykształcenie średnie wykształcenie średnie według odrębnych przepisów wykształcenie średnie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1085 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1086 z 20112011-09-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1084 z 20112011-09-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1083 z 20112011-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

  Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

 • Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

  Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. (...)

 • Koszty badania zdrowia pracownika

  Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym. W momencie przyjęcia do pracy kieruję kandydata na pracownika na badania lekarskie wstępne i ponoszę ich koszt, a także (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania

  Czy w sytuacji nieuchwalenia ze związkiem zawodowym nowego regulaminu wynagradzania i sporządzeniu protokołu rozbieżności - pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia (...)

 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

  Od dwóch tygodni sprawy kadrowe w niewielkiej firmie, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Osoby, które są przyjmowane do pracy muszą dostarczyć zaświadczenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1199

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Komunikat UE z 2008-10-01 nr 249 poz. 4

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.