Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1148 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-16
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2011-09-16
Data obowiązywania:2011-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1148 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 194                — 11151 —                Poz. 1148


1148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 15 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

§

1. 1. Tworzy się obwody głosowania na polskich statkach morskich w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych i  wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.

2. Wykaz obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. (poz. 1148)

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH Lp. 1 2 Armator LOTOS PETROBALTIC S.A. 3 Oceans Sp. z o.o. Siedziba armatora 80-958 Gdańsk ul. Stary Dwór 9 00-564 Warszawa ul. Koszykowa 3/160 Nazwa statku PETROBALTIC BALTIC BETA FRYDERYK CHOPIN Numer obwodu 1000 1001 1002

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1148 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1152 z 20112011-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1151 z 20112011-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1150 z 20112011-09-16

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1149 z 20112011-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1147 z 20112011-09-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-13 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-21 poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-21 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-09 poz. 641

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.