Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1215 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-29
Data wydania:2011-09-06
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1215 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 206                — 12147 —                Poz. 1215


1215

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz.  1578 oraz z  2011  r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 22  lipca 2010  r. w  sprawie rodzajów i  wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w  przepisach o  pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz. 964) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. (poz. 1215)

RODZAJE I WYKAZ STANOWISK W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, NA KTÓRYCH ZATRUDNIA SIĘ PRACOWNIKÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PRACOWNIKACH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH Jednostka organizacyjna Lp. Służby Więziennej 1 1 2 Centralny Zarząd Służby Więziennej Stanowiska administracyjne 6

1) starszy specjalista,

2) specjalista,

3) starszy inspektor,

4) inspektor,

5) informatyk,

6) instruktor,

7) starszy referent,

8) referent

Stanowiska kierownicze 3

Stanowiska samodzielne 4

Stanowiska dydaktyczne 5 —

Stanowiska penitencjarne 7 —

1) doradca

1) Dyrektor Dyrektora Generalny Generalnego Służby Służby Więziennej, Więziennej,

2) dyrektor biura,

2) radca

3) główny prawny, księgowy

3) audytor Służby wewnętrzny, Więziennej,

4) główny

4) główny specjalista księgowy ds. legislacji, Centralnego

5) główny Zarządu specjalista, Służby

6) specjalista Więziennej, ds. legislacji,

5) zastępca

7) główny dyrektora rewident, biura,

8) starszy

6) naczelny rewident, lekarz więziennictwa,

9) rewident,

10) rzecznik

7) naczelnik prasowy wydziału,

8) kierownik zespołu,

9) naczelny kapelan

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1215 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1228 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1227 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1226 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1225 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1224 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1223 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1222 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1221 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1220 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1219 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1218 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1217 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1216 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1214 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-10 poz. 964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-05 poz. 763

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-24 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.