Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-11
Data wydania:2011-09-26
Data wejscia w życie:2011-10-23
Data obowiązywania:2011-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 216                — 12504 —                Poz. 1278


1278

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz.  U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 457 i Nr 235,

1)

poz. 

1590) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zgłoszenia o  nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego. § 

3. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 23 października 2011 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  75, poz.  398, Nr  85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1277 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od spadku

  Mój ojciec zmarł w 2007 r. Przeprowadziliśmy w 2007 r. sprawę spadkową, bowiem odziedziczyliśmy (tj. moja mama i czworo dzieci) majątek. Czy podając wszystkie składniki (...)

 • Podatek od zasiedzenia

  Pięć lat temu nabyłem aktem notarialnym niezabudowaną działkę gruntu. Po wszystkim okazało się, że sąd nie uznał prawa sprzedających do niej i odmówił założenia (...)

 • Zeznanie podatkowe o spadku od dwóch osób

  Rodzice pozostając w związku małżeńskim mieli wspólność majątkową. Po śmierci mamy, z uwagi na stan zdrowia ojca, nie przeprowadzano postępowania spadkowego. Po (...)

 • Podatek od zachowku

  Spodziewam się wypłaty zachowku w kwocie 33 tys. zł. Jestem synem zmarłych. Zachowek mam otrzymać od siostry, która prawomocnym orzeczeniem sądu, poprzez dziedziczenie (...)

 • Przegapiony termin zgłoszenia spadku

  Córka dostała spadek po ojcu, który zmarł w roku 2007. W trakcie postępowania spadkowego (prowadzonego na jej wniosek) złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku. Jako (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.