Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1304 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-14
Data wydania:2011-10-12
Data wejscia w życie:2011-10-14
Data obowiązywania:2011-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1304 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 220                — 13084 —                Poz. 1304


1304

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i  prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 4 grudnia 2011 r. §

3. Dni, w  których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. (poz. 1304)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 2 w dniu wejścia w życie rozporządzenia

Lp. 1 1

Treść czynności wyborczej 3 — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych — zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o  przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

2

do 21 października 2011 r.

3 4 5 6 7

do 24 października 2011 r. do 25 października 2011 r. do 9 listopada 2011 r. (do godz. 2400) do 14 listopada 2011 r. do 14 listopada 2011 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1304 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1311 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1310 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1309 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1308 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1307 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1306 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1305 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1303 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1302 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1301 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1300 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 98

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-31 poz. 870

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 99

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 901

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.