Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1374 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2011 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-27
Data wydania:2011-09-30
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1374 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 230                — 13481 —                Poz. 1374


1374

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 30 września 2011 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art.  18b ustawy z  dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) w  polskim przekładzie Konwencji Narodów Zjednoczonych o  umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,

1)

sporządzonej w  Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980  r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) artykuł 3 ust. 1 powinien mieć brzmienie: „Umowy na dostawę towarów przewidzianych do wykonania lub wyprodukowania będą uważane za umowy sprzedaży, jeśli strona zamawiająca towary nie przyjmie na siebie obowiązku dostawy istotnej części materiałów niezbędnych do takiego wykonania lub produkcji.”. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr  220, poz. 1725).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1374 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.