Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1422 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-09
Data wydania:2011-11-04
Data wejscia w życie:2011-11-09
Data obowiązywania:2011-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1422 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 238                — 13855 —                Poz. 1422


1422

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2007  r. o  płatnościach w  ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.  U. z  2008  r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Stawka płatności uzupełniającej za 2011 r. na 1 ha powierzchni:

1) uprawy roślin określonych w § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009  r. w  sprawie rodzajów roślin obję1)

tych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w  ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.  U. Nr  40, poz.  326, z  2010  r. Nr  39, poz.  217 oraz z  2011  r. Nr  48, poz.  251) oraz powierzchni gruntów ornych określonych w § 2a wymienionego rozporządzenia — wynosi 274,23 zł;

2) uprawy roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 — wynosi 396,14 zł;

3) uprawy chmielu, o  której mowa w  art.  7 ust. 2a ustawy z  dnia 26 stycznia 2007  r. o  płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego — wynosi 1476,08 zł. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  214, poz.  1349, z  2009  r. Nr  20, poz.  105, z  2010  r. Nr  36, poz.  197 oraz z  2011  r. Nr 54, poz. 278.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1422 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1426 z 20112011-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1425 z 20112011-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1424 z 20112011-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1423 z 20112011-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1421 z 20112011-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Przelew jako forma zapłaty

  Czy jakaś ustawa precyzuje pojęcie "termin płatności" w przypadku przelewu? Czy oznacza to fizyczne otrzymanie pieniędzy przez sprzedającego, czy termin wysłania pieniedzy (...)

 • Wymagalność wierzytelności

  Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.