Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1500 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-21
Data wydania:2011-11-21
Data wejscia w życie:2011-11-21
Data obowiązywania:2011-11-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1500 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 250                — 14594 —                Poz. 1500


1500

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Znosi się:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Ministerstwo Infrastruktury.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z  2011  r. Nr  117, poz.  676, Nr  185, poz.  1092 i  Nr  232, poz. 1378.

§

2. Tracą moc:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999  r. w  sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji (Dz. U. Nr 85, poz. 940);

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005  r. w  sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1883);

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Ministerstwa Transportu (Dz. U. Nr  216, poz. 1589). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1500 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie orzeczenia NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sporze na moją korzyść. Druga strona poinformowała mnie ustnie, że złożyła odwołanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. (...)

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Czynności rzeczoznawcy samochodowego

  Jakie czynności wykonuje rzeczoznawca samochodowy?

 • Parkowanie w strefie zamieszkania

  Prowadzę działalność polegającą na sprzedaży samochodów i opon. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Przy wjeździe na osiedle jest niebieski prostokątny (...)

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-11 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski 2008 nr 77 poz. 691

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-10 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.