Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-10
Data wejscia w życie:2011-12-20
Data obowiązywania:2011-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 5


Strona 5 z 5

Dziennik Ustaw Nr 262                Wykaz wynagrodze brutto z nast puj                2) 3)                :                za okres1) za miesi c za miesi c                Lp.                Imi i nazwisko pracownika oraz nr PESEL cznie cznie        art 23 ust 1 pkt 2 ustawy art 23 ust 1 pkt 3 ustawy art 23 ust 1 pkt 1 ustawy art 23 ust 1 pkt 2 ustawy art 23 ust 1 pkt 3 ustawy art 23 ust 1 pkt 1 ustawy art 23 ust 1 pkt 2 ustawy art 23 ust 1 pkt 3 ustawy                Adres zamieszkania pracownika                czna kwota wynagrodze (suma kwot z kolumn: 7, 11 i

15) cznie                1                2                3                art 23 ust 1 pkt 1 ustawy                4                5                6                7                8                9                10                11                12                13                14                15                16                1                Suma strony                — 15278 —                z przeniesienia                Do przeniesienia razem                ………………………………… (piecz tka i podpis pracodawcy)                1)                Wynagrodzenie za                .. r. dotyczy okresu                r. i mo e by ci w pracy w zwi zku z faktyczn niemo no ci owiadaj cej 1/30 cz wiadczenia pracy z powodu powodzi (art. 23 ust. 1 p za ka dy dzie nieobecno ci. ci przeci tnego miesi cznego                2)                Na podstawie art. 8 ustawy wynagrodzenie za czas u                3)                Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaspo tawy.                dy dzie w kwocie odpowiadaj cej 1/30 cz                Poz. 1566


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 100

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.