Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-05
Data wejscia w życie:2012-01-04
Data obowiązywania:2012-01-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 272                — 15774 —                Poz. 1607


1607

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia Na podstawie art.  4 ust.  2 i  art.  6 ust.  1 ustawy z  dnia 21 grudnia 1978  r. o  odznakach i  mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a  także noszenia (Dz. U. Nr  32, poz.  260) w  § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;”,

1)

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) izby gospodarczej zrzeszającej banki.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku gdy wniosek izby gospodarczej zrzeszającej banki dotyczy pracownika banku, do wniosku załącza się pisemną akceptację banku zatrudniającego pracownika, którego wniosek dotyczy.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1550

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-22 poz. 102

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-16 poz. 521

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-13 poz. 471

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.