Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1609 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-09
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1609 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 272                — 15777 —                Poz. 1609


1609

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego Na podstawie art. 48 ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, o  którym mowa w  art. 44 ustawy

1)

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spełniania warunków i  posiadania predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i  Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz. U. Nr  248, poz. 1485).

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1609 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1614 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1613 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1612 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1610 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1608 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Uprawnienia pracownicy karmiącej piersią

  Czy pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnionego zaświadczenia co miesiąc od lekarza o fakcie karmienia dziecka piersią? I dopiero po takim zaświadczeniu pracodawca przyznaje (...)

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

  Czy jeśli zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy to czy na ten okres lekarz musi cały czas wystawiać zwolnienie lekarskie? Czy nadal potrzebne (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-01 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1328

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 445

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-29 poz. 86

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1387


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.