Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 1617 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009—2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 1617 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 273                — 15842 —                Poz. 1617


1617

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009—2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o  zasadach obsadzenia w  kadencji trwającej w  latach  2009—2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.  U. Nr  56, poz.  337 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej informację o obsadzeniu w kadencji trwającej w latach 2009—2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Dodatkowy mandat posła do Parlamentu Europejskiego przypadający Rzeczypospolitej Polskiej w  kadencji trwającej w  latach 2009—2014 przypada Komitetowi Wyborczemu Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Mandat, o którym mowa w pkt 1, obsadzić powinien kandydat z listy okręgowej nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w  Lublinie, który otrzymał największą liczbę głosów — Edward WOJTAS.

3. W  związku ze śmiercią kandydata, o  którym mowa w  pkt 2, dodatkowy mandat obsadza kandydat  z  tej samej listy, który otrzymał kolejno największą  liczbę głosów — Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Kisielewicz Stanisław Kosmal Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Bogusław Dauter Maria Aleksandra Grzelka Andrzej Mączyński Włodzimierz Ryms Stanisław Zabłocki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 1617 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 1616 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 1615 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

porady prawne online

Porady prawne

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Wspólna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej

  W trakcie trwania kadencji indywidualnej członków zarządu w spółce akcyjnej dokonana została zmiana statutu i wprowadzono kadencję wspólną zarządu. Nowy statut nie (...)

 • Nakaz europejski- wyrok TK

  Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie (...)

 • Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

  Jak kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia określa skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego?

 • Odwołanie ławnika sądu rejonowego

  Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-08 poz. 337

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2008 nr 63 poz. 548

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 73 poz. 733

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 15 poz. 149

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2012 poz. 926

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.