Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1752 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-29
Data wejscia w życie:2011-12-31
Data obowiązywania:2011-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1752 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 295                — 17271 —                Poz. 1752


1752

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i  na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.  U. Nr 208, poz. 1241) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa stopnie trudności dla narciarskich tras biegowych, zjazdowych i nartostrad oraz sposób ich oznaczania. §  2. 

1. Określa się następujące stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych i nartostrad:

1) A — łatwe — o średnim nachyleniu do 21% (12°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 30% (17°);

2) B — trudne — o średnim nachyleniu do 29% (16°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 40% (22°);

3) C — bardzo trudne — o średnim nachyleniu powyżej 29% (16°) i maksymalnym stopniu nachylenia powyżej 40% (22°).

2. Przy ocenie stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrady bierze się pod uwagę ukształtowanie terenu, zalesienie, zabudowania oraz inne obiekty znajdujące się w bezpośredniej bliskości trasy. §  3. 

1. Określa się następujące stopnie trudności dla narciarskich tras biegowych:

1) A — łatwe — o maksymalnym stopniu nachylenia w  profilu podłużnym do 10%, maksymalnej długości do 10 km lub o maksymalnej różnicy poziomów na 1 km trasy do 40 m, nieposiadające odcinków z  trudnymi podejściami i  zjazdami oraz nachylenia poprzecznego;

1)

2) B — trudne — o  maksymalnym stopniu nachylenia w profilu podłużnym do 20%, o maksymalnej długości do 20 km lub o maksymalnej różnicy poziomów na 1 km trasy do 80 m, posiadające niezbyt liczne odcinki z  trudnymi podejściami i  zjazdami;

3) C — bardzo trudne — o maksymalnym stopniu nachylenia w profilu podłużnym powyżej 20%, o długości powyżej 20 km lub o  maksymalnej różnicy poziomów na 1 km trasy powyżej 80 m, posiadające liczne odcinki z  trudnymi podejściami i  zjazdami.

2. W  przypadku gdy którykolwiek z  parametrów danej narciarskiej trasy biegowej odpowiada parametrowi z  wyższego stopnia trudności, narciarską trasę biegową kwalifikuje się według wyższego stopnia trudności. § 

4. Stopień trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oznacza się kolorem:

1) niebieskim — trasy o stopniu trudności A;

2) czerwonym — trasy o stopniu trudności B;

3) czarnym — trasy o stopniu trudności C. § 

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 31 grudnia 2011 r.2) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18  listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.  U. Nr  248, poz. 1491).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 6  maja 1997  r. w  sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w  górach, pływających, kąpiących się i  uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które traci moc w  zakresie dotyczącym stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1752 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1751 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1750 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1749 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1748 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1747 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1746 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1745 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-26 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 132

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 908

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.