Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 837 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-20
Data wydania:2012-07-11
Data wejscia w życie:2012-07-20
Data obowiązywania:2012-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 837 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 837

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO zdnia 11 lipca 2012r. sygn. akt K 8/10 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Stanisław Biernat – przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Andrzej Rzepliński – sprawozdawca, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel, Marek Zubik,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, zudziałem wnioskodawcy oraz Sejmu iProkuratora Generalnego, na rozprawie wdniu 28 czerwca 2012r., wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ozbadanie zgodności ustawy zdnia 8 lipca 2005r. orodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr169, poz.1419, ze zm.) zart.2, art.21 ust.1, art.31 ust.3, art.32, art.58 ust.1 oraz art.64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub alternatywnie ozbadanie zgodności:

1) art.6 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji,

Dziennik Ustaw –2– Poz. 837

2) art.10 ust.1 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.32 oraz art.21 ust.1 Konstytucji,

3) art.13 ust.1 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.32 oraz art.58 ust.1 Konstytucji,

4) rt.14 ust.1 i2 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.31 ust.1 i3, art.32 oraz art.58 ust.1 Konstya tucji,

5) rt.17 ust.2 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.21, art.64 ust.3 oraz art.165 ust.1 Konstya tucji, a

6) rt.18 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych wzakresie, wjakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego wokresie wegetacji roślin od zgody Polskiego Związku Działkowców, zart.21, art.64 ust.3 oraz art.165 ust.1 Konstytucji,

7) art.19 iart.20 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.21 oraz art.167 ust.4 Konstytucji,

8) rt.24 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.21 ust.2, art.31 ust.3, art.64 ust.2 i3 oraz art.167 a ust.1 i4 Konstytucji,

9) rt.30 ust.1 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.2, art.31 ust.1 i3, art.32 oraz art.58 ust.1 Konstya tucji,

10) art.31 ust.1 ustawy orodzinnych ogrodach działkowych zart.58 ust.1 Konstytucji, orzeka: I

1. Art. 6 ustawy zdnia 8 lipca 2005r. orodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr169, poz.1419, z2006r. Nr220, poz.1600 oraz z2008r. Nr201, poz.1237 iNr223, poz.1475) j est niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 9 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim wśród innych niż Skarb Państwa isamorząd terytorialny podmiotów będących właścicielami gruntów, na których mogą być zakładane rodzinne ogrody działkowe wymienia tylko jedną organizację zrzeszającą działkowców, jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

3. Art. 10 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2, art.21 ust.1 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

4. Art. 13 ust.1 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim podział gruntów na tereny ogólne idziałki oraz zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego przekazuje jednej organizacji zrzeszającej działkowców, jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

5. Art. 14 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji.

6. Art. 15 ust.1 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

7. Art. 17 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.21 ust.1 Konstytucji.

8. Art. 18 ustawy powołanej wpunkcie 1, wczęści obejmującej wyrazy: „ , za zgodą Polskiego Związku Działkowców”, jest niezgodny zart.21 ust.1 Konstytucji.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 837

9. Art. 24 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.64 Konstytucji.

10. Art. 25 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 j est niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

11. Art. 25 ust. 3 w związku z art. 27 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny zart. 2 oraz art. 58 ust. 1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

12. Art. 31 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.58 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji.

13. Art. 16 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim dotyczy zwolnienia Polskiego Związku Działkowców od opłat ipodatków ztytułu prowadzenia działalności statutowej, jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

14. Art. 19 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 j est niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

15. Art. 21 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

16. Art. 23 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

17. Art. 25 ust.1 i4 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

18. Art. 26 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

19. Art. 28 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

20. Art. 29 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

21. Art. 30 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

22. Art. 35 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

23. Art. 36 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji.

24. Art. 37 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest niezgodny zart.2 oraz art.58 ust.1 wzwiązku zart.32 ust.1 Konstytucji. II Przepisy wymienione wczęści Iwpunktach 1 i2 oraz 4–24, wzakresach tam wskazanych, tracą moc obowiązującą zupływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku wDzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw –4– Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie. Poz. 837

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 837 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.