Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 91 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 23 stycznia 1960 r. w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-01-23
Data wejscia w życie:1960-02-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 91 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 91 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 88 z 1960

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 90 z 1960

  Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 89 z 1960

  Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. o zmianie uchwały nr 327 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1164

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-22 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-31 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.